27 ~ 30/08/2015: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM VSI EXPO CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI TBECC – THÀNH PHỐ HCM

27 ~ 30/08/2015: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM VSI EXPO CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI TBECC – THÀNH PHỐ HCM

Triển lãm VSI EXPO tạo ra cơ hội trực tiếp cho các nhà sản xuất và thương mại Việt Nam với người mua để mở rộng thị trường.

Hội chợ thương mại & sự kiện

13~17/04/2015: MIDA cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2015 tại Đức

13~17/04/2015: MIDA cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2015 tại Đức
13~17/04/2015: MIDA cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2015 tại Đức, triển lãm ngành công nghiệp lớn nhất ở Châu Âu để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Hội chợ thương mại & sự kiện

9 ~ 11/10/2014: MIDA THAM DỰ TRIỂN LÃM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT - NHẬT (JETRO) TẠI SECC – THÀNH PHỐ HCM.

9 ~ 11/10/2014: MIDA THAM DỰ TRIỂN LÃM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT - NHẬT (JETRO) TẠI SECC – THÀNH PHỐ HCM.
Triển lãm JETRO tạo ra cơ hội trực tiếp cho những nhà sản xuất và thương mại Việt Nam với các người mua và nhập khẩu Nhật để mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự kiện này cũng giúp các công ty nắm bắt được các công nghệ sản xuất mới nhất trong khu vực và trên thế giới.
Hội chợ thương mại & sự kiện

10 ~ 12/10/2012: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SME (JISMEE) 2012 TẠI TOKYO – NHẬT.

10 ~ 12/10/2012: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SME (JISMEE) 2012 TẠI TOKYO – NHẬT.
Triển lãm này là một trong những sự kiện thương mại lớn nhất ở Nhật và trong khu vực. Đây là nơi gặp gỡ, bàn bạc và tiềm kiếm cơ hội cho sự hợp tác đầu tư để phát triển thị trường xuất khẩu ở Nhật tốt hơn cũng như tìm kiếm chuyển giao công nghệ sản xuất mới nhất từ Nhật sang Việt Nam.

Hội chợ thương mại & sự kiện

04-06/10/2012: MIDA THAM DỰ TRIỂN LÃM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT - NHẬT (JETRO) TẠI SECC – THÀNH PHỐ HCM.

04-06/10/2012: MIDA THAM DỰ TRIỂN LÃM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT - NHẬT (JETRO) TẠI SECC – THÀNH PHỐ HCM.
Triển lãm JETRO tạo ra cơ hội trực tiếp cho những nhà sản xuất và thương mại Việt Nam với các người mua và nhập khẩu Nhật để mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự kiện này cũng giúp các công ty nắm bắt được các công nghệ sản xuất mới nhất trong khu vực và trên thế giới.
Hội chợ thương mại & sự kiện