07-10/09/2016: MIDA tham dự hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VSI EXPO 2016 tại SECC HCM

07-10/09/2016: MIDA tham dự hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VSI EXPO 2016 tại SECC HCM
Năm nay, lần đầu tiên, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) nhận được sự tin cậy của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Công Thương chọn lựa làm nơi tổ chức VSI Expo 2016.
Hội chợ thương mại & sự kiện

22-25/06/2016: MIDA sẽ tham dự hội chợ InterMold Thái Lan 2016 - Triển lãm quốc tế về máy móc và công nghệ sản xuất khuôn mẫu.

22-25/06/2016: MIDA sẽ tham dự hội chợ InterMold Thái Lan 2016 -  Triển lãm quốc tế về máy móc và công nghệ sản xuất khuôn mẫu.
22-25/06/2016: MIDA tham gia hội chợ InterMold Thái Lan 2016 - Một sự kiện quan trọng nhất đối với ngành sản xuất và công nghiệp phụ trợ. 
Hội chợ thương mại & sự kiện

25~29/04/2016: MIDA tiếp tục cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2016 tại Đức

25~29/04/2016: MIDA tiếp tục cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2016 tại Đức

25~29/04/2016: MIDA sẽ cùng với tổ chức CBI vinh dự tham gia triển lãm Hannover Messe 2016 tại Đức, triển lãm ngành công nghiệp lớn nhất ở Châu Âu để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hội chợ thương mại & sự kiện

08 ~ 10/10/2015: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM METALEX VIỆT NAM 2015 TẠI TBECC – THÀNH PHỐ HCM - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG CỤ MÁY MÓC VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA CÔNG KIM LOẠI.

08 ~ 10/10/2015: MIDA THAM GIA TRIỂN LÃM METALEX VIỆT NAM 2015 TẠI TBECC – THÀNH PHỐ HCM - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG CỤ MÁY MÓC VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIA CÔNG KIM LOẠI.

Triển lãm Metalex Việt Nam  sẽ mang đến các công cụ máy móc sáng tạo, các giải pháp gia công kim loại đáng mong đợi và một cơ hội để mở rộng tại một trong những thị trường đa dạng nhất Đông Nam Á.

Hội chợ thương mại & sự kiện