Lịch sử hình thành

History

2005

MIDA ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ THÁNG 10-2005

MIDA thành lập từ tháng 10-2005, tại tỉnh Long An - Vietnam với tổng diện tích nhà máy 25.000m2.

2006

ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001 & ISO 14001

MIDA đã thiết lập hệ thống quản lí chất lượng và môi trường hiệu quả ngay từ khi mới thành lập và được chứng nhận bởi Bureau Veritas: ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 năm 2006.

MỞ RỘNG NHÀ MÁY VÀ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 13485

2012

Merged with another company

Năm 2012, MIDA tiếp tục thiết lập hệ thống quản lí chất lượng về ngành y tế và đã được Bureau Veritas chứng nhận ISO 13485 vào năm 2013. Cũng trong năm này, MIDA đã mở rộng diện tích nhà máy lên đến 25.000m2 để đáp ứng cho sự phát triển lớn mạnh của công ty.

Hiện nay

MỘT CÔNG TY LỚN MẠNH VÀ THÀNH CÔNG

Từ năm 2012 đến nay, MIDA không ngừng đầu tư các hệ thống trang thiết bị hiện đại và các dây chuyền sản xuất để đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao và nghiêm ngặt của khách hàng khó tính.